EU lovgivning   Udskrifts venlig:


Den juridiske baggrund for Cross-Border Leasing er først og fremmest den
såkaldte ARO Lease dom der fastslog, at det er momslovgivningen i det land,
hvor leasinggiveren har hjemsted, der er gældende.

Hertil kommer så dommen Cura Anlagen GmbH mod ASL derfastslog at:
1. forudbetalte skatter kun i relation til længden af leasing-
   kontrakten.

2. EU-firmaer kan blive indføjet på lokale bilpapirer
    uden at have en permanent etablering i det
    land, hvor bilen er registreret.

Intercarleasing - Ørskovvvej 2 - DK-7182 Bredsten Tel. +45 75 881600 Fax. +45 75882030 E-mail: info@intercarleasing.dk